E-FARM GmbH
E-FARM GmbH
På salg: 8446 annonser
6 år hos Agriline
7 år på markedet
Telefonnumrene har blitt kontrollert
På salg: 8446 annonser
6 år hos Agriline
7 år på markedet

Sonstige drehpflug/ 3-furrow plow/ p?ug obrotowy 3-skibo plog

PDF
Interessert i annonsen?
Kontakt selgeren
1/5
PDF
€ 5 351,26
≈ kr 54 470
Kontakt selgeren
Type plog
Første registrering 2021-08-08
Sted Polen Pl-18-420 Jedwabne
Dato oppført апр 23, 2022
Forhandler lager ID 46618-BS8UY35
Stand
Stand brukt
Mer informasjon
Tysk
DE/EN/PL/ES,,Drehpflug 3*Zinken, Vario-Sicherung,,Wir bieten Ihnen einen Drehpflug von der Firma Koja an.,,Technische Spezifikation:,,- Zinkenanzahl: 3,- Abstand zwischen den Zinken: 94 cm,- Eigenmasse: 1200 kg,- Tiefe der Schöpfung: 30 cm,- Leistungsbedarf: 100-130 PS,- Transportgescheindigkeit: 25 km/Std.,,* Fotos betreffen das Gerät mit den 4 Zinken.,,Wir besorgen Lieferung nach Deutschland, Österreich und Schweiz. Die Kosten dafür werden individuell berechnet.,,Wir sprechen Deutsch. Rufen Sie uns jederzeit an und stellen Sie bitte Ihre Fragen. Sie können uns auch gerne per E-mail anschreiben. Wir freuen uns auf Sie!,,--------------------------------------------------------------------------,,3* furrow plow Resor Vario,,The plow is designed for agricultural work in order to perform a plowed furrow on flat fields with a slight inclination. It can be used on various types of soil thanks to the spring suspension of the plow poles, which also protect the body from damage.,,The plow is very easy to use, because just a few adjustments and is ready to work.,,Technical data:,,- Number of bodies: 3,- Spacing between the bodies: 94 cm,- Vario spring protection,- Weight: 1200 kg,- Working depth: 30 cm,- Power: 100-130 hp,- Transport speed: 25 km / h,,* The preview images apply to a 4-furrow plow.,,Equipment:,,- Support frame to which the plow bolts are attached via the heads,- The plow bodies are connected with a plow adjustment adjustment beam,- The adjustment of the first furrow width is made by setting the drawbeam with the adjustment screw,- The adjustment of the plowing width on each body is made possible by the plowing width adjustment beam,- The furrow width can be adjusted in the range of 30 cm to 50 cm,- The plow hook and the drawbeam are attached to the face of the main frame. The plow is equipped with a supporting wheel and support,,Wholesale of agricultural machinery Zabielski,We have been operating on the market since 2001.,,We offer:,- own, direct transport to the customer,,- fast delivery due to the large number of assortments in the warehouse,,- own assembly team throughout the country and abroad as well as professional service.,,If you have any questions or suggestions, we are at your disposal. We invite you to purchase!,,---------------------------------------------------------------------,,P?ug obrotowy 3*-skibowy, Resor Vario,,P?ug orny przeznaczony jest do pracy w rolnictwie w celu wykonywania orki zagonowej na polach p?askich o niewielkim nachyleniu. Mo?e by? stosowany na ro?nych rodzajach gleb dzi?ki resorowemu zawieszeniu s?upic p?ugu, które zabezpieczaj? równie? korpus przed uszkodzeniem.,,P?ug jest bardzo ?atwy w obs?udze, gdy? wystarczy kilka regulacji i jest gotowy do pracy.,,Dane techniczne:,,- Liczba korpusów : 3,- Odst?p mi?dzy korpusami: 94 cm,- Zabezpieczenie resorowe Vario,- Waga: 1200 kg,- G??boko?? robocza: 30 cm,- Moc: 100-130 KM,- Pr?dko?? transportowa: 25 km/h,,* Zdj?cia podgl?dowe dotycz? p?uga 4-ro skibowego.,,Wyposa?enie:,,- Rama no?na, do której za po?rednictwem g?owic przymocowane s? s?upice p?ugu,- Korpusy p?ugu po??czone s? belk? ustawcz? regulacji szeroko?ci orki,- Regulacj? szeroko?ci pierwszej skiby wykonuje si? przez ustawienie belki zaczepowej za pomoc? ?ruby regulacyjnej,- Regulacj? szeroko?ci orki na ka?dym z korpusów umo?liwia belka ustawcza szeroko?ci orki,- Szeroko?? bruzdy mo?na regulowa? w zakresie 30cm do 50 cm,- Do przodka na ramie g?ównej przymocowany jest zaczep p?uga oraz belka zaczepowa. P?ug wyposa?ony jest w ko?o podpieraj?ce i podpor?,,Hurtownia maszyn rolniczych Zabielski,Dzia?amy na rynku od 2001 r.,,Oferujemy:,- w?asny, bezpo?redni transport do klienta,,- korzystne finansowanie maszyn (kredyt/ leasing),,- szybk? dostaw? z uwagi na du?? ilo?? asortymentu na magazynie,,- w?asn? ekip? montuj?c? na terenie ca?ego kraju i za granic? oraz profesjonaln? obs?ug?.,,W przypadku jakichkolwiek pyta? lub sugestii jeste?my do Pa?stwa dyspozycji. Zapraszamy serdecznie do zakupu!,,---------------------------------------------------------------------------------
Vis hele kommentaren
Viktig
Dette tilbudet er kun veiledende. Vennligst be om mer presis informasjon fra selgeren.
Tips for kjøp
Sikkerhetsråd
Skal du selge maskineri eller kjøretøy?
Du kan gjøre det med oss!
Lignende annonser
Sonstige plog Sonstige € 5 300 Plog 2021-08-08 Polen, Pl-18-420 Jedwabne